Search    |  Topics Index    |  Periodicals List    |  Online Store    |  My account    |  Help   |   Login ממשק בעברית   English interface  
כניסה למערכת   |    משתמש חדש
הודעות:
בקרוב:

אלפי מאמרים חדשים!
 
ע"ש הרמן נפתלי הכהן הולנדר ז"ל
אוסף נבחר של מאמרים אשר לוקטו מתוך כתבי עת ופרסומים תורניים
כותר המקוון הינו מאגר מקיף וייחודי של מאמרים המספקים תשובות הלכתיות לשאלות בנושאים מהותיים העומדים על סדר היום.
במאגר כיום מעל ל-10,000 מאמרים מצולמים שלוקטו מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים מקוריים שפורסמו בין השנים תש"ל – תשס"ג.
ממשק החיפוש של כותר המקוון כולל מפתח נושאים מפורט הכולל למעלה מ- 2400 נושאים, אשר יסייע לכם במציאת מאמרים בנושא אותו הנכם מבקשים לחקור
המאמרים במאגר עוסקים במגוון תחומים כגון:
דיני ממונות - שבת ומועד - אישיות ומשפחה - אתיקה רפואית - אורחות חיים - הארץ ומצוותיה
דוגמאות לשאלות הנידונות במאגר:
  • ניתוק חולה אנוש ממכונת הנשמה מלאכותית
  • ניסויים רפואיים בבעלי חיים לצרכי מחקר
  • החלפת שבויים
  • מכירת איברים להשתלה
  • הפעלת פלאפון ואיתורית בבית הכנסת בעת התפילה
מאגר כותר המקוון הינו מבית היוצר של פרויקט השו"ת, אוניברסיטת בר אילן, אשר פותח באמצעות טכנולוגיית NetIS של חברת סי.די.אי. סיסטמס.